الته ELte

اسپیندل متنوع با کارایی مطلوب    ELTE

شركت ELTE یکی از شرکتهای مطرح در زمینه الکتروموتور و اسپیندلهای سریع می باشد. تنوع بسیار زیاد موتورها و تجربیات فراوان در زمینه برش سریع (High Speed Cutting) این شرکت را به یکی از معتبرترین شرکتها در جهان تبدیل کرده است.
این موتورها برای کاربردهای متنوع و برای استفاده در برش چوب، سنگ، پلاستیک، شیشه، فلزات رنگین و فولاد طراحی می شوند. این طراحی به شرکت ELTE این امکان را داده است که محصولات خود را به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان صادر نماید. محدوده وسیع موتور اسپیندلهای این شرکت دوران ۱۵۰۰ الی ۶۰،۰۰۰ دور در دقیقه و توانهای تا ۲۲ کیلووات را شامل می شوند. موتورهای تک فاز و سه فاز آسنکرون این شرکت تا فرکانس ۶۷۰ هرتز طراحی و ساخته شده اند.

 

 

Automation19

ساخت کشور ایتالیا

محصولات شرکت  Elte در یک نگاه

نام محصول  محدوده توان (Kw) محدوده سرعت (rpm)
سری KNS21، موتور سریع ۰٫۵۵ – ۰٫۱۰ ۱۸۰۰۰ – ۶۰۰۰
سری STK21، موتور سریع ۰٫۷۵ – ۰٫۱۳ ۱۸۰۰۰ – ۶۰۰۰
 سری EVS31/40، موتور سريع ۲٫۲۰ – ۰٫۱۳ ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰
 سری PE0، موتور سريع

سری TMPE0 موتور-اسپيندل سريع

۰٫۴۰ – ۰٫۱۰ ۲۴۰۰۰ – ۶۰۰۰
 سری PE1-2، موتور سريع

سری TMPE1-2، موتور-اسپيندل سريع

۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰
سری PE3، موتور سريع

سری TMPE3، موتور-اسپيندل سريع

۲٫۲۰ – ۰٫۱۵ ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰
 سری PE4، موتور سريع

سری TMPE4، موتور-اسپيندل سريع

۵٫۶۰ – ۰٫۶۵ ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰
 سری PE5، موتور سريع

سری TMPE5، موتور-اسپيندل سريع

۷٫۰۰ – ۱٫۲۵ ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰
 سری TM PE6، اسپيندل سريع ۹٫۵۰ – ۳٫۴۰ ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰
سری BIALBERO

با دو گلویی ابزار در دو انتهای اسپیندل

۷٫۰۰ – ۰٫۱۵ ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰
سری SQUADRATRICI

برای پانل بر

۱۶٫۰۰ – ۰٫۶۵ ۶۰۰۰ – ۳۰۰۰
سری S

برای اره های دیسکی

۱۹٫۰۰ – ۲٫۹۰ ۶۰۰۰ – ۱۵۰۰
سری TMA

اسپيندل با تعويض ابزار خودکار

۱۲٫۰۰ – ۳٫۰۰ ۳۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰
سری AF

اسپيندل با خنك کاری توسط مایعات

۸٫۵۰ – ۰٫۲۵ ۵۰۰۰۰ – ۲۴۰۰۰

 

سری KNS21 – موتور سریع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
KNS21 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۰۹-۰٫۲۲ ۱٫۸
 KNS21 7/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۱۱-۰٫۳۳ ۲
 KNS21 8.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۴-۰٫۵۰ ۲٫۵

AutomationCatalogo-generale-ELTE®-2008-37Automation2

سری STK21 – موتور سریع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
STK21 6.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۱۳-۰٫۴۱ ۲٫۵
STK21 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۲-۰٫۷۵ ۲٫۸

Automation3Automation4Catalogo-generale-ELTE®-2008-41

سری EVS31/40 – موتور سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
EVS31 6.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۴۱ – ۰٫۱۳ ۲٫۸
EVS31 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۷۵ – ۰٫۲۲ ۳٫۴
EVS40 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۰-۱٫۰۰ ۵٫۸
EVS40 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۳۰-۲٫۰۰ ۷
EVS40 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۴۵-۲٫۲۰ ۸٫۲

Catalogo-generale-ELTE®-2008-45Automation5Automation6

 

 

سری های PE0 & TMPE0 – موتور و اسپیندل سریع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
PE0 3.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۰۸-۰٫۱۲ ۱٫۲
PE0 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۰۵-۰٫۳۰ ۱٫۵
PE0 8/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۰۷-۰٫۳۵ ۱٫۸
TMPE0 3.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۲۰۰-۴۰۰ ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۰۸-۰٫۱۵ ۱٫۴
TMPE0 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۰۵-۰٫۳۵ ۱٫۷
TMPE0 8/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۰۷-۰٫۴۰ ۲

 

سري های PE1-2 & TMPE1-2 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
PE1 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۰۷-۰٫۲۲ ۲٫۷
PE1 7/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۱۰-۰٫۳۳ ۳
PE1 8.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۳۰۰ ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۲-۰٫۵۵ ۳٫۳
 PE2 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ ۳٫۵
 TMPE1 6.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۴۱ – ۰٫۱۳ ۳٫۳
 TMPE2 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ ۳٫۷

 

سري های PE3 & TMPE3 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
PE3 7/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۱۵-۰٫۸۵ ۳٫۷
PE3 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۰-۱٫۰۰ ۴٫۸
PE3 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۳۰-۲٫۰۰ ۶٫۵
PE3 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۴۵-۲٫۲۰ ۷٫۵
TMPE3 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۲۰-۱٫۰۰ ۵٫۵
TMPE3 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۳۰-۲٫۲۰ ۸


Catalogo-generale-ELTE®-2008-238 Catalogo-generale-ELTE®-2008-90
Automation7

سري های PE4 & TMPE4 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
PE4 ۱۰/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۶۵-۳٫۳۰ ۳٫۷
PE4 ۱۱/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۷۵-۳٫۳۰ ۴٫۸
PE4 ۱۳/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱٫۰۰-۴٫۰۰ ۶٫۵
PE4 ۱۴/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱٫۱۰-۵٫۶۰ ۷٫۵
TMPE4 ۱۰/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۰٫۶۵-۳٫۳۰ ۵٫۵
TMPE4 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۱٫۱۰-۵٫۶۰ ۸

 Automation9Automation8 Catalogo-generale-ELTE®-2008-83

سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
PE5 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱٫۲۵-۴٫۵۰ ۱۲٫۵
PE5 11/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۳٫۰۰-۷٫۰۰ ۲۰
TMPE5 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۱٫۲۵-۴٫۵۰ ۱۲
TMPE5 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۳٫۰۰-۷٫۰۰ ۱۹٫۵

 Catalogo-generale-ELTE®-2008-107 Automation10Automation11

سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
TMPE6 15/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۳٫۴۰-۹٫۵۰ ۲۸

 
Catalogo-generale-ELTE®-2008-112

 

سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
TMPE0 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۱۵-۰٫۱۶ ۲
TMPE2 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۲-۰٫۳۰ ۴٫۵
TMPE3 ۹/۲ ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۲۰-۱٫۰۰ ۷٫۵
TMPE3 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۳۰-۲٫۰۰ ۹
TMPE4 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۰٫۶۵-۳٫۳۰ ۱۴٫۵
TMPE4 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱٫۱۰-۵٫۶۰ ۱۶
TMPE5 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱٫۲۵-۴٫۵۰ ۱۷٫۵
TMPE5 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۳۰۰ ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۳٫۰۰-۷٫۰۰ ۲۰٫۵

 
Catalogo-generale-ELTE®-2008-124 Catalogo-generale-ELTE®-2008-127

 

سری اسپیندلهای مخصوص ماشینکاری سنگ و شیشه

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw)
TMPE5 ۱۰/۲ ۲۳۰-۴۰۰ ۵۰ ۳۰۰۰ ۱٫۲۵
TMPE5 ۱۴/۲ ۲۳۰-۴۰۰ ۵۰ ۳۰۰۰ ۳
۴-TMPE5 ۱۴/۲ ۴۰۰ ۵۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۳
TMPE5 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۲۰ ۹۰۰۰ ۴٫۲

سری AF cu pl با تعویض ابزار خودکار:

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw)
AF110 10/2 ISO30 ۳۵۰ ۵۰-۲۰۰ ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۲٫۵-۴
AF110 14/2 ISO40 ۳۵۰ ۵۰-۲۰۰ ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۶٫۵-۸٫۵
AF110 14/4 ISO40 ۳۵۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۵-۷
AF152 12/4 ISO40 ۳۵۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۷٫۵-۱۲
AF152 16/4 ISO40 ۳۵۰ ۱۰۰-۴۰۰ ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۱۰-۱۶

Elte1elte2

سری S – برای اره های دیسکی

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن(Kg)
S1 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۲٫۹۰-۴-۸۰ ۲۵
S1 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۴٫۰۰-۶٫۶۵ ۲۷
S1 13/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۲٫۲۰-۳٫۶۰ ۲۵
S1 17/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۳٫۰۰-۴٫۵۰ ۲۷
S2 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۵٫۲۰-۷٫۳۰ ۴۵
S2 15/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۷٫۰۰-۹٫۲۰ ۶۰
S2 12/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۳٫۷۰-۵٫۴۰ ۴۵
S2 14/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۴٫۵۰-۶٫۳۵ ۶۰
S3 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۵٫۵۰-۸-۵۰ ۵۵
S3 12/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۷٫۱۰-۱۱٫۳ ۵۷
S3 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۸٫۸۰-۱۲٫۶ ۶۰
S3 16/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱۰٫۵-۱۴٫۳ ۶۲
S3 20/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱۴٫۲-۱۹٫۰ ۶۵
S3 12/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۵٫۲-۶٫۳۰ ۵۷
S3 16/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۷٫۱۰-۸٫۴۰ ۶۰
S3 18/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۸٫۵۰-۱۰٫۲ ۶۲
S3 20/4 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۱۰٫۵-۱۲٫۲ ۶۵

elteS ELte-S2 Catalogo-generale-ELTE®-2008-166

سری SQUADRATRICI – برای Panel Sizing

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن(Kg)
PE5 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱٫۲۵-۱٫۹۰ ۱۰
PE5 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۳٫۰۰-۴٫۰۰ ۱۷
PE6 11/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۲٫۳-۴٫۰ ۲۲
PE6 15/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۳٫۴-۵٫۶ ۳۰
PE7 11/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۴٫۰-۵٫۸ ۳۸
PE7 15/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۵٫۶-۸٫۲ ۴۵
PE7 17/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۶٫۲-۸٫۸ ۵۰
TMPE4 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ۰٫۶۵-۱٫۱۰ ۹٫۵
TMPE4 11/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۰٫۷۵-۱٫۵۰ ۱۰
TMPE4 13/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱٫۰۰-۲٫۰۰ ۱۰٫۵
TMPE4 14/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱٫۱۰-۲٫۲۰ ۱۱
TMPE6 13/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۲٫۹۰-۴٫۸۰ ۲۸
TMPE6 15/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۳٫۴۰-۵٫۶۰ ۳۲
TMPE6 17/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۳٫۸۰-۶٫۶۵ ۳۶
TMPE8 10/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۸٫۲۰-۱۱٫۲ ۶۰
TMPE8 13/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۵۰-۱۰۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ۱۱٫۲-۱۶٫۴ ۶۳

panel-sizing Catalogo-generale-ELTE®-2008-148 panel-sizing-2

سری TMA – اسپیندل با تعویض ابزار خودکار

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
TMA3 ISO20 ۳۵۰ ۲۰۰-۴۰۰ ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۱٫۸-۲٫۲ ۱۲
TMA4 10/2 ISO20 ۳۵۰ ۴۰۰-۵۰۰ ۲۴۰۰۰-۳۰۰۰۰ ۳٫۶ ۱۶
TMA4 10/2 ISO30 ۳۵۰ ۲۰۰-۴۰۰ ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۳٫۶ ۱۶
TMA5 14/2 ISO30 ۳۵۰ ۲۰۰-۴۰۰ ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۷ ۲۵
TMA6 17/2 ISO40 ۳۵۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۱۱٫۰ ۴۲
TMA6 12/4 HSK F63 ۳۵۰ ۴۰۰-۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۸٫۸۰ ۳۸
TMA6 17/4 HSK F63 ۳۵۰ ۴۰۰-۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۸٫۵ ۴۳

سری AF – اسپیندل با خنک کاری توسط مایعات

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
AF60 2.5/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۴۰۰-۶۷۰ ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۰٫۲۵ ۲
AF60 6/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۴۰۰-۶۷۰ ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۰٫۵۵ ۲٫۵
AF80 9/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۳۰۰-۴۰۰ ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۱٫۱-۱٫۴ ۶٫۵
AF100 7/2 ۲۲۰-۳۸۰ ۳۰۰-۴۰۰ ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۱٫۸-۲٫۲ ۸
AF90 10/2 ۳۸۰ ۳۰۰-۴۰۰ ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۴٫۰-۴٫۶ ۱۴
AF110 14/2 ۳۸۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۷٫۵-۸٫۵ ۲۸
AF110 14/2 ۳۸۰ ۱۰۰-۲۰۰ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ ۵٫۰-۷٫۵ ۲۸

 

سری AF CU با تعویض ابزار خودکار:

خصوصیات ولتاژ (Volt) فرکانس (Hz) سرعت (rpm) توان (Kw) وزن (Kg)
AF80 9/2 ISO20 ۲۲۰-۳۸۰ ۳۰۰-۴۰۰ ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۱٫۱-۱٫۴ ۸٫۵
AF100 7/2 ISO20 ۲۲۰-۳۸۰ ۳۰۰-۴۰۰ ۱٫۸-۲٫۲ ۱۲
AF90 10/2 ISO20 ۳۵۰ ۴۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴٫۰ ۱۸
AF90 10/2 ISO30 ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۴۰۰۰ ۴٫۰ ۱۸
AF110 14/2 ISO30 ۳۵۰ ۲۰۰-۳۰۰ ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ ۱۸٫۰-۱۹٫۹ ۳۲
AF110 14/4 ISO40 ۳۵۰ ۲۰۰ ۶۰۰۰-۱۲۰۰۰ ۵٫۰ ۳۴

Catalogo-generale-ELTE®-2008-178 Catalogo-generale-ELTE®-2008-174Catalogo-generale-ELTE®-2008-216

درباره فرازگامان


گروه صنعتی فرازگامان، در صنایع مرتبط با مکاترونیک و در زمینه ساخت قطعات، قالبهای صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ماشین ابزار فعالیت دارد. این گروه با انجام پروژه های " الف تا ی" در صنایع قید شده و با بکارگیری نیروهای متخصص و فناوریهای به روز و مناسب در اجرای تعهدات خود گام بر میدارد. ادامه

دانلود کاتالوگ


اتوماسیون صنعتی دانلود
ماشین ابزار دانلود
ماشین مخصوص و اجزا ماشین دانلود

تماس


آدرس : ایران، تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، ساختمان مفید، واحد 12
کد پستی: 63135-16116
تلفن: 77634012 21 98+
فکس: 77647523 21 98+
ایمیل : info@farazgaman.com


کليه حقوق اين سايت متعلق به فرازگامان است :: طراح وب سایت